13 mars 2019

Kontakt

Blanketter

Här hittar du som verksam i tillagnings-, mottagnings- eller avdelningskök olika typer av blanketter som underlättar ditt uppdrag.

Blanketter, hygien

 • Servicepersonal
  Blankett för signering av hygienregler vid servicearbeten i köket.
 • Studiebesök
  Blankett för signering av hygienregler vid studiebesök i köket.
 • Hygienintroduktion
  Blankett för alla nya vikarier och praktikanter. För snabb introduktion av kökets hygienregler.

Blanketter, temperatur

Blanketter, matförgiftning

Blanketter, rengöring och underhåll

 • Blankett för underhåll
  Blankett för notering av underhållsbehov, -ansvar och åtgärder.
 • Blankett för rengöring
  Blankett med instruktioner för rengöring och underlag för signering av utfört arbete. Innehåller både daglig rengöring och veckorengöring.

Blanketter, egenkontroll

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.