12 mars 2019

Kontakt

Anafylaktisk chock

Livshotande tillstånd med sjunkande blodtryck till följd av en allergisk reaktion. Anafylaktisk chock behöver behandlas med adrenalin.

Varje år drabbas ca 250 barn och ungdomar i Sverige av anafylaktisk chock. Flera av dessa fall sker i förskolor och skolor. Ibland är det inte rutiner i produktions- eller mottagningskök som brister utan råvaror kan vara felmärkta eller kontaminerade. Spara misstänkta maträtter för provtagning. Måltidsansvarig ska anmäla allergiska reaktioner till livsmedelsinspektören, som kan skicka prover till Livsmedelsverket för analys. Svåra fall i skolor ska även anmälas till Arbetsmiljöverket.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.