12 mars 2019

Kontakt

Bäst-före-dag

Bild, bäst för datum blåbärssoppa

Datum på livsmedel som visar hur länge varan håller bästa kvalitet om förpackningen är oöppnad och förvaras enligt anvisning. Datumet skrivs i ordningen dag-månad-år. Om hållbarheten är kortare än 3 månader räcker det med dag och månad. ”Bäst-före-dag” ska inte förväxlas med ”sista förbrukningsdag”.

Kylvaror håller längre om de förvaras kallare. Kasta inte mat bara för att bäst-före-dag passerat. Smaka och lukta för att avgöra om livsmedlet fortfarande går att använda. Det är tillåtet att servera/sälja mat efter bäst-före-dag om den håller god kvalitet.

Matlådor som inte är beställda i förväg utan kommer att väljas av konsumenten i en butiksdisk el. dyl. skall vara märkta med bäst-före-dag. Även vid beställda utskick ska matgästen kunna få information om matlådans hållbarhet. Det är den som producerar matlådan som ansvarar för datummärkning och förvaringsanvisning.

Det kan vara svårt att bedöma vad som är en rimlig och lämplig hållbarhetsmärkning på matlådor. Ett ackrediterat laboratorium kan hjälpa till med testning och bedömning av en maträtts hållbarhet vid en viss förvaringstemperatur.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.