14 mars 2019

Kontakt

Nettovikt

Bild, sockerkaka med vikten noterat 364 g

Vikten av livsmedlet i förpackningen utan att förpackningens vikt räknas med. Nettovikten ska anges på ett ställe som går att läsa samtidigt som namnet på maträtten.

Artikel 23

Nettokvantitet

1. Ett livsmedels nettokvantitet ska uttryckas i liter, centiliter,
milliliter, kilogram eller gram, och, beroende på vad som är lämpligt, anges i
a) volymenheter i fråga om flytande produkter,
b) viktenheter i fråga om andra produkter.

(ur SWEDAC föreskrifter STAFS 2003:1)

2.4 Den tillåtna negativa avvikelsen hos en färdigförpacknings innehåll framgår av nedanstående tabell:


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.