14 mars 2019

Kontakt

Smitta via maten

Bild, person skalar grönsak

Exempel på sjukdomar och åkommor som kan spridas vidare med maten om den drabbade hanterar oförpackad mat:

  • halsinfektioner och snuva
  • infekterade sår
  • diarré och kräkning
  • gulsot
  • tuberkulos
  • Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella, EHEC

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.