12 mars 2019

Kontakt

Smittbärarpenning

Bild, labratorietest bakterier

Smittbärarpenning betalas till den som måste avstå från förvärvsarbete på grund av:

  • beslut enligt smittskyddslagen
  • läkarundersökning eller hälsokontroll som ska klarlägga smitta av en samhällsfarlig sjukdom
  • sår eller annan skada som kan vara en risk vid hantering av livsmedel.

Den anställda ansöker om smittbärarpenning hos försäkringskassan.
Till ansökan bifogas ett läkarintyg/intyg om att den smittade inte får arbeta på grund av misstänkt eller konstaterad smitta.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.