12 mars 2019

Kontakt

Upphettning och mikrobiologiska faror

Bild, en person står framför en stor ugn

Virus, jästsvampar, mögelsporer och bakterier dör vid kokning. Bakterier börjar dö redan vid +60°C, men då tar det betydligt längre tid än vid t.ex 100°C.

Vissa mikroorganismer bildar gifter, som kan vara värmestabila. Då hjälper inte upphettning för att minimera faran. Värmestabila toxiner finns kvar i maten efter upphettning.

Sporer från bakterierna Bacillus och Clostridium överlever kokning. Därför är det viktigt med en snabb nerkylning och att maträtten sedan förvaras kallt fram till servering eller återupphettning.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.