18 mars 2019

Kontakt

Faror och åtgärder vid diskning i avdelningskök

Faror

  • Förekomst av allergen på diskgods om det inte blir rent.
  • Tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer om oren disk travas innan den hunnit torka.

Förebyggande åtgärder

  • Personalen tittar på diskgodset och kontrollerar att diskgodset är rent efter disk och ser till att det har torkat innan det travas.
  • Maskinens varmaste diskprogram används.

Kontroll och gränsvärden

Kontroll sker vid varje disk.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Diskgods som inte blivit rent diskas om. Fel på diskmaskinen åtgärdas snarast.

Dokumentation

Brister och åtgärder på diskmaskin noteras i blanketten Avdelning egenkontroll.

Blanketter

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.