13 mars 2019

Kontakt

Faror och åtgärder vid matlagning tillsammans med barn, omsorgstagare eller äldre i avdelningskök

Faror

Tillförsel av sjukdomsframkallande mikroorganismer/virus från deltagare i köket.

Förebyggande åtgärder

  • Alla deltagare får en genomgång av de hygienrutiner som gäller.
  • Personal övervakar att deltagarna följer rutinerna.
  • I perioder av magsjuka har endast frisk personal tillträde till köket.

Kontroll och gränsvärden

Endast smittfria personer deltar i köket.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om en deltagare visat sig ha smitta ska maten som deltagaren berett inte serveras åt någon annan.
Personalen ges en förnyad genomgång av de rutiner som gäller deltagande i köket.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.