17 maj 2019

Kontakt

Faror och åtgärder vid nedkylning i avdelningskök

Faror

  • Tillväxt av sporbildande och sjukdomsframkallande bakterier, Bacillus cereus
    Clostridium perfringens, som överlever kokning.
  • Detta kan ske om nedkylningen tar för lång tid.
  • Förorening av maten på grund av smutsig kyl.
  • Tillförsel av allergen till allergenfri mat.

Förebyggande åtgärder

  • Endast mindre mängder, dvs enstaka portioner kyls på avdelningen.
  • Nedkylningen sker snabbt.
  • Kylar rengörs regelbundet.
  • Specialkost kyls separat.

Kontroll och gränsvärden

Nedkylning från varmhållning ner till en kärntemperatur på +8°C eller kallare ska ske på högst sex timmar.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om matportioner som står och svalnar på köksbänken glöms bort eller inte kommer in i kyl inom två timmar, måste maten tyvärr kasseras.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.