13 mars 2019

Kontakt

Faror och åtgärder vid återupphettning i mottagninskök

Faror

Risk för överlevnad av sjukdomsframkallande bakterier eller virus vid återupphettning i för låg temperatur.

Förebyggande åtgärder

  • Ätfärdig mat med lång hållbarhet i kyl utgör en risk för Listeria mot slutet av hållbarhetstiden.
  • Detta gäller för riskgrupperna; äldre, gravida och personer med nedsatt immunförsvar.
  • Dessa livsmedel kan ändå användas om de upphettas till minst +70°C strax före servering.

Kontroll och gränsvärden

Vid varje tillfälle som livsmedel upphettas i syfte att avdöda Listeria. Temperaturen i hela maträtten/livsmedlet ska upp till minst +70°C.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Mat som upphettas i syfte att avdöda Listeria, men som inte med säkerhet uppnått +70°C ska inte serveras till riskgrupper för Listeriainfektion.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.