13 mars 2019

Kontakt

Faror och åtgärder vid infrysning i mottagningskök

Faror

  • Allergirisk på grund av förväxling av infrysta varor som är dåligt märkta.
  • Tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer om varm mat svalnar för långsamt på grund av för stora kärl.

Förebyggande åtgärder

  • All mat, som fryses in och som inte ligger i sin originalförpackning, ska märkas med infrysningsdatum och typ av maträtt.
  • Endast frusen eller mindre mängder korrekt nedkyld mat ställs i frysen.
  • Mängden mat som fryses in anpassas så att de lagrade frysvarorna inte påverkas.

Kontroll och gränsvärden

All mat som finns i frysen ska vara märkt så att det går att ge korrekt information om matens innehåll.

Varm mat får aldrig ställas i frysen. Lagrade varor ska inte påverkas av mat som fryses in.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om märkning på mat är otydlig ska den inte serveras till matgäster med allergi

Om lagrade varor påverkats av mat som ställts in i frysen, så görs en bedömning om den ska tillagas på en gång eller kan märkas med kortare datum och sparas.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.