13 mars 2019

Kontakt

Faror och åtgärder vid märkning/information i mottagningskök

Faror

Bristande redlighet och risk för allergi- eller överkänslighetsreaktioner om det blir fel på märkning/information.

Förebyggande åtgärder

  • Personal som ansvarar för märkning/information har utbildning/instruktion i de regler och riktlinjer som gäller, framförallt avseende allergener.
  • All personal som tar emot mat och ska tolka informationen om maten har fått en genomgång av de rutiner som gäller detta.

Kontroll och gränsvärden

Kärlens/förpackningarnas märkning ska alltid stämma med innehållet. Skyltar vid serveringen ska alltid stämma med recepten på rätterna som serveras. Kontroll sker vid varje servering.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Fel på märkning/information, som uppmärksammas innan maten serveras ska omedelbart justeras. Den personal som ansvarar för information om allergener på etiketter, matsedel, skyltar osv uppmärksammas på felet för att förebygga fler misstag. Fel som uppmärksammas efter servering meddelas också till den som ansvarat för informationen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.