13 mars 2019

Kontakt

Faror och åtgärder vid mottagning av färdig mat i mottagningskök

Faror

  • Tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer på grund av att värmen/kylan inte håller under transporten.
  • Tillförsel av föroreningar/mikroorganismer/allergener om lock eller behållare inte håller tätt.

Förebyggande åtgärder

  • Kontroll av temperatur vid mottagning.
  • Kontroll av att locken hållit tätt.
  • Behållarna som maten transporteras i håller maten vid rätt temperatur med hjälp av isolering eller aktiv kyla/värme när det behövs.
  • Transportbehållare är lätta att rengöra och rengörs regelbundet.
  • Specialkost ska vara placerad överst.

Kontroll och gränsvärden

Temperaturkontroll sker vid varje leverans. Gränsvärde är +60°C för varm mat och +8°C för kall mat.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om den färdiga matens temperatur är fel när den kommer till mottagningsköket så kontaktas tillagningsköket. Maten värms upp, om det gått mindre än två timmar sedan den tillagades. Om den kalla maten är för varm görs en bedömning av hur länge den i så fall kan ha varit för varm. (längre än två timmar är en risk).

Rutinerna ses över så att avvikelserna inte upprepas.

Dokumentation

Den färdiga matens temperatur vid mottagning [LÄNK]
Dokumentationen sparas i ett år.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.