13 mars 2019

Kontakt

Faror och åtgärder vid värmebehandling i mottagningskök

I ett mottagningskök som alltid får måltidernas huvudkomponent levererad från ett tillagningskök förekommer ingen värmebehandling som är förknippad med faror. Kokning av pasta, ris eller potatis kräver ingen temperaturkontroll för livsmedelssäkerhetens skull.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.