13 mars 2019

Kontakt

Faror och åtgärder vid hantering av mat som blivit över

Faror

  • Risk för överlevnad av sjukdomsframkallande mikroorganismer/virus som hamnat i maten under servering.
  • Allergener i mat som varit ute på servering.

Förebyggande åtgärder

  • Förebygg matrester från serveringen genom att fylla på efterhand med nya kantiner/bleck.
  • Använd mindre kärl mot slutet av serveringen.
  • Mat som stått på servering mindre än två timmar och med ”hostskydd/skärm” och aktiv kylning/varmhållning kan sparas.
  • Den skall förvaras kyld och övertäckt.
  • Den värms upp till kokning vid nästa servering i syfte att oskadliggöra eventuella virus.
  • Mat som sparats från salladsbuffén används i varma rätter som kokas/steks/bakas strax före nästa servering.

Kontroll och gränsvärden

Varje gång mat sparas, som varit ute på servering, måste den hettas upp genom kokning, bakning eller stekning i syfte att oskadliggöra eventuella virus.

Mat som tidigare varit ute på servering, serveras inte till matgäster med allergi eller överkänslighet.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Överbliven mat från buffén som inte går att hetta upp med gott resultat måste tyvärr kasseras.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.