14 mars 2019

Kontakt

Handtvättställ

Personal som arbetar med oförpackad mat eller med disk ska ha tillgång till handtvättställ inom rimligt avstånd. Handtvätt, diskning och sköljning av livsmedel ska inte ske i samma ho. Ett handtvättställ måste inte vara utformat på något särskilt sätt, bara det fungerar som det är tänkt. Om det finns en vattenho, som inte används till disk eller mathantering kan den fungera som handtvätt. Vid handtvätten ska det finnas varmt och kallt vatten, flytande tvål och papper. Beröringsfria kranar är lämpligast.

Handtvätt

Personal som arbetar med oförpackad mat eller med disk ska ha tillgång till handtvätt. Ett handtvättställ måste inte vara utformat på något särskilt sätt, bara det fungerar som det är tänkt. Vid handtvätten ska det finnas varmt och kallt vatten, flytande tvål och papper.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.