14 mars 2019

Kontakt

Toaletter och omklädning

Kökspersonalen ska ha tillgång till egen toalett. Den ska inte ligga i direkt förbindelse med köket. Det är lämpligt att ha handsprit förutom flytande tvål och papper vid handtvättstället.

Vid magsjuka

Vid tillfällen när det förekommer magsjuka bland personal eller matgäster är det lämpligt att reservera en toalett för enbart den som ansvarar för mathantering/servering. Det är lämpligt att ha handsprit förutom flytande tvål och papper vid handtvättstället.

Omklädning

Personal som huvudsakligen arbetar med livsmedel bör ha tillgång till separat omklädningsrum där rena arbetskläder och privata kläder kan förvaras åtskilt.

Så här skriver EU i sin vägledning (2016/C 278):

De separata omklädningsrummen bör hållas rena och prydliga, inte användas som fikarum eller rökrum, och ska göra det lättare att skilja mellan vanliga kläder, rena arbetskläder och använda arbetskläder.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.