Publicerad 11 november 2020

Information till offentliga kök med anledning av covid-19

Det finns i dag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus på. Offentliga kök kan ändå minska smittspridningen, framförallt genom att säkerställa att trängsel inte uppstår.

Coronavirus är en så kallad droppsmitta som sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Bufféserveringar utgör heller inte en risk för smittspridning, oavsett om maten serveras varm eller kall.

Livsmedelsverket bedömer att det inte behövs särskilda hygienråd för livsmedelshantering med anledning av covid-19. Ordinarie hygienrutiner kan följas för hantering av mat.

Trängsel mellan människor får inte förekomma

Folkhälsomyndighetens föreskrifter som gällt för restauranger, barer och caféer i hela landet upphävs per den 1 juli 2020 och ersätts av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Definitionen av serveringsställe innebär att t.ex. skolor och kök på särskilda boenden inte träffas av lagen.

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, frågor och svar

Verksamheterna träffas även fortsättningsvis av den del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) som riktar sig till verksamheter.

Åtgärder för att minska spridning av covid-19

Följande åtgärder bör vidtas av offentliga kök för att minska spridningen av covid-19:

  • Personal ska inte gå till jobbet om de känner sig sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber.
  • Håll rent enligt ordinarie hygienrutiner i kök och servering. Vanliga disk- och rengöringsmedel fungerar bra mot covid-19.
  • Se till att alla matgäster kan tvätta händerna före måltiden, gärna med tvål, vatten och pappershandduk och/eller handsprit.
  • Ordna serveringen så att matgäster inte behöver trängas på liten yta vid exempelvis köer, bufféservering och vid bordsplacering.
  • Håll dig uppdaterad dagligen! Följ arbetsgivarens riktlinjer och läs mer på myndigheternas webbplatser:

Folkhälsomyndigheten

Livsmedelsverket

Socialstyrelsen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Prenumerera på webbinnehåll

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset