14 mars 2019

Kontakt

Kommunikation med kontrollmyndigheten

Kontrollmyndigheten har som uppgift att se till att alla livsmedelsföretag uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Både små och stora kök i landsting och kommuner kontrolleras av kommunala livsmedelsinspektörer.

Kontrollerna sker oftast oanmält på plats i er verksamhet. Passa på att ta upp frågor eller synpunkter medan inspektören är hos er. Då blir det enklare för inspektören att förstå hur ni tänker kring matens säkerhet och ni kan få en bakgrund till lagkraven.

Inspektionerna dokumenteras i skriftliga rapporter. Eventuella krav på åtgärder ska vara utformade som beslut, som går att överklaga. Om ni inte är överens med inspektören om de krav som ställs, så kan ni överklaga till länsstyrelsen, som gör en egen bedömning av ärendet. I inspektörens rapport ska det stå hur ni gör för att överklaga.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.