12 mars 2019

Kontakt

Organisation

Det offentliga livsmedelsföretagets organisation

Ytterst vilar ansvaret för den verksamhet som kommunen själv bedriver på nämnden. Uppgifter, befogenheter och beslutanderätt i verksamheten kan och bör delegeras till anställda i verksamheten. Nämndens skyldighet enligt KL att se till att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig har nämnts ovan. Eftersom nämnden i princip inte har med den praktiska delen av livsmedelshanteringen att göra är det särskilt viktigt att ha en klar uppgiftsfördelning mellan politiker och anställda.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.