14 mars 2019

Kontakt

Egenkontroll avdelning

Blankett för avdelningskök i förskola, äldreomsorg och sjukhus.

En blankett för all egenkontroll under en månad: kyl-/frystemperatur, rengöring, underhåll, utbildning.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.