8 maj 2019

Kontakt

Hygienintroduktion

Blankett för alla nya vikarier och praktikanter. För snabb introduktion av kökets hygienregler.

Blanketten läses igenom och signeras innan arbetets början.

Den snabba hygienintroduktionen bör sedan kompletteras med genomgång av verksamhetens egenkontrollprogram i sin helhet och livsmedelshygienutbildning.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.