8 maj 2019

Kontakt

Servicepersonal

Blankett för signering av hygienregler vid servicearbeten i köket.

Blanketten lämnas till och signeras av exempelvis servicetekniker, snickare, hantverkare m.fl. Lämplig att kopiera upp några exemplar av och ha till hands vid personalentrén/varumottaget.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.